Klienti léčeni pro schizofrenii, schizoafektivní poruchu, poruchu s bludy, demenci, autismus nebo mentální retardaci mohou do 15.6. 2021 požádat v ordinaci o kód pro přednostní registraci na očkování proti covid-19 . Tento kód slouží k registraci přes centrální rezervační systém https://crs.mzcr.cz a je třeba zde zaškrtnout políčko "osoba s chronickým onemocněním - druhá skupina" a k očkování poté přinést kromě průkazu totožnosti i poslední lékařskou zprávu, která vám bude v ordinaci vydána společně s unikátním kódem.