Obiednání k 1. návštěvě

Kdo jsme

Jsme tým odborníků poskytující komplexní péči pro dospělé, děti a dorost při těchto potížích:

 • tíživé  osobní situace ( ztráta blízké osoby, vztahové problémy, rozvod, pracovní problémy) provázené zvýšeným stresem
 • deprese
 • úzkosti
 • poruchy spánku
 • poruchy paměti a intelektu s projevy demence  (u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence,  jiné demence)
 • stavy zmatenosti
 • problémy s poživáním alkoholu, či jiných psychoaktivních látek
 • onemocnění schizofrenního  okruhu (akutní psychotické poruchy, schizofrenie, poruchy s bludy )
 • obsedantně kompulzivní porucha
 • psychosomatické potíže
 • únavový syndrom
 • poruchy příjmu potravy
 • problémy v sexuální oblasti
 • poruchy osobnosti
 • návykové a impulzivní poruchy – patologické hráčství, patologické zakládání požárů, patologické kradení, trichotillománie
 • mentální retardace
 • poruchy psychického vývoje – vývojové poruchy řeči, školních dovedností, poruchy autistického spektra
 • poruchy pozornosti a hyperkinetické poruchy (ADHD)
 • poruchy chování a emocí začínající v dětství  a adolescenci
 • tikové poruchy
 • pomočování v dětství, koktavost


MUDr. Zuzana Bija


MUDr. Pavla Zechová


Mgr. Renata Štrampachová