Kdo jsme

Jsme tým lékařů poskytující komplexní odbornou péči a poradenství

v oboru psychiatrie, psychosomatické medicíny, psychoterapie a rodinné terapie.


MUDr. Pavla Zechová


MUDr. Zuzana Zechová

Komu je péče určena

Péče je určena pro dospělé, děti a dorost. 

 • tíživé  osobní situace ( ztráta blízké osoby, vztahové problémy, rozvod, pracovní problémy) provázené zvýšeným stresem
 • deprese
 • úzkosti
 • poruchy spánku
 • poruchy paměti a intelektu s projevy demence  (u Alzheimerovy choroby, vaskulární demence,  jiné demence)
 • stavy zmatenosti
 • problémy s poživáním alkoholu, či jiných psychoaktivních látek
 • onemocnění schizofrenního  okruhu (akutní psychotické poruchy, schizofrenie, poruchy s bludy )
 • obsedantně kompulzivní porucha
 • psychosomatické potíže
 • únavový syndrom
 • poruchy příjmu potravy
 • problémy v sexuální oblasti
 • poruchy osobnosti
 • návykové a impulzivní poruchy – patologické hráčství, patologické zakládání požárů, patologické kradení, trichotillománie
 • mentální retardace
 • poruchy psychického vývoje – vývojové poruchy řeči, školních dovedností, poruchy autistického spektra
 • poruchy pozornosti a hyperkinetické poruchy (ADHD)
 • poruchy chování a emocí začínající v dětství  a adolescenci
 • tikové poruchy
 • pomočování v dětství, koktavost

Kde nás najdete

Zábřeh

Školská 461/15
Zábřeh, 789 01

 

Hanušovice

Hlavní 190
Hanušovice, 788 33

Ordinační doba

Ordinační hodiny
Zábřeh

PO 7:00 - 16:00
ÚT - liché 7:00 - 16:00
ST 7:00 - 16:00
16:00 - 18:00 - skupinová PSYCHOTERAPIE
ČT 7:00 - 16:00
7:00 - 16:00

Ordinační hodiny
Hanušovice

PO  
ÚT - sudé 7:00 - 16:00
ST  
 
 
ČT
 

První pacient je ošetřen nejdříve 30 min. po začátku pracovní doby, poslední pacient nejpozději 30 min. před jejím koncem.

Smluvní pojišťovny


Péče je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami


 

 

Ceník služeb nehrazených pojišťovnami

 

Vyšetření pro zaměstnání 400 kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 400 kč
Vyšetření pro držení a použ.střelných zbraní 400 kč
Vyšetření a doporučení pro láz.péči u samoplátců  400 kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro komerční pojištovny 400 kč
Výpis z dokumentace pro osobní potřeby 100 - 500 kč
Administrativní výkony na žádost pacienta 50 - 100 kč
Komplexní vyšetření dospělého nepojištěnce 1940 kč
Komplexní vyšetření dětského nepojištěnce 2270 kč
Cílené vyšetření dospělého nepojištěnce 970 kč
Cílené vyšetření dětského nepojištěnce 970 kč
Kontrolní vyšetření dospělého nepojištěnce 490 kč
Kontrolní vyšetření dětského nepojištěnce 570 kč
Kopírování zdr.dokumentace na žádost pac.á 1 str. 10 kč
Účast na relaxační skupině pro samoplátce 300 kč

podporuje vzdělávání