Obiednání k 1. návštěvě

Smluvní pojišťovny


Péče je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami


 

 

Ceník služeb nehrazených pojišťovnami

Kapacita ordinace je dlouhodobě naplněna.
Nové klienty přijímáme již nad rámec této kapacity.
Z toho důvodu k zařazení do pořadníku na 1. vyšetření vyžadujeme uhrazení REZERVAČNÍ KAUCE 500 kč, která je vratná po 1. návštěvě.
Pokud se však klient neomluví včas – tj. nejpozději do 9. hodiny předchozího pracovního dne, tato kauce propadne a v případě zájmu o nové místo v pořadníku je třeba jí uhradit znovu.

Pro další návštěvy již kauce není účtována. Pouze v případě, kdy se klient na tuto návštěvu nedostaví nebo se z ní včas neodhlásí ( opět nejpozději do 9. hodiny předchozího pracovního dne ), je při požadavku na další termín účtován REZERVAČNÍ POPLATEK 100 kč a pokud se situace v daném kalendářním roce opakuje, poté 200 kč.

PŘEOBJEDNÁNÍ NEBO ZRUŠENÍ TERMÍNŮ:

Nutné jedním z těchto způsobů:

  • Telefonickým hovorem se zdravotní sestrou
  • SMS
  • EMAILEM

 

Vyšetření pro zaměstnání 400 kč
Vyšetření pro řidičské oprávnění 400 kč
Vyšetření pro držení a použ.střelných zbraní 400 kč
Vyšetření a doporučení pro láz.péči u samoplátců  400 kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro komerční pojištovny 400 kč
Výpis z dokumentace pro osobní potřeby 100 - 500 kč
Administrativní výkony na žádost pacienta 50 - 100 kč
Komplexní vyšetření dospělého nepojištěnce 1940 kč
Komplexní vyšetření dětského nepojištěnce 2270 kč
Cílené vyšetření dospělého nepojištěnce 970 kč
Cílené vyšetření dětského nepojištěnce 970 kč
Kontrolní vyšetření dospělého nepojištěnce 490 kč
Kontrolní vyšetření dětského nepojištěnce 570 kč
Kopírování zdr.dokumentace na žádost pac.á 1 str. 10 kč
Účast na relaxační skupině pro samoplátce 300 kč