Obiednání k 1. návštěvě

DOVOLENÁ

D O V O L E N Á

16.10 -26.10  2023

Pro akutní případy mne zastupuje po předchozí telefonické domluvě:

MUDr. Hajčman, PA Šumperk, M.R. Štefánika 3 , 583 311 322

Mimo pracovní dobu se lze obrátit na

akutní ambulanci při PK FN Olomouc 588 442 843